Giấy tờ pháp lý cho gà ủ muối kinh doanh hợp pháp

Sản xuất kinh doanh phân phối gà ủ muối cần phải có đủ các giấy tờ pháp lý theo luật pháp Việt Nam quy định. Cùng HOÀN NGUYÊN tìm hiểu về Giấy tờ pháp lý cho gà ủ muối kinh doanh hợp pháp tại thị trường trong nước Việt Nam cũng như xuất khẩu gà ủ muối ra thị trường quốc tế cần những chứng từ gì nhé!

Giấy phép bắt buộc phải có khi sản xuất kinh doanh gà ủ muối

Hoàn Nguyên làm nhanh trọn bộ giấy phép cho gà ủ muối
Hoàn Nguyên làm nhanh trọn bộ giấy phép cho gà ủ muối

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gà ủ muối 

Việc đăng ký kinh doanh giúp chủ đầu tư hoạt động hợp pháp và hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện sự công nhận của Nhà nước với sự ra đời của một thực thể kinh doanh, là chứng nhận hợp pháp ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu, là căn cứ pháp lý xác thực hoạt động kinh doanh hợp pháp.

>>> Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh gà ủ muối

>>> Dịch vụ đăng ký thành lập công ty gà ủ muối

Hoàn Nguyên làm nhanh đăng ký kinh doanh gà ủ muối
Hoàn Nguyên làm nhanh đăng ký kinh doanh gà ủ muối

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất gà ủ muối 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm căn cứ Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Giấy phép an toàn thực phẩm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh thực phẩm được hợp pháp, đáp ứng yêu cầu pháp lý về sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

>>> Dịch vụ đăng ký chứng nhận an toàn thực phẩm sản xuất gà ủ muối

Hoàn Nguyên làm nhanh giấy phép ATTP sản xuất gà ủ muối
Hoàn Nguyên làm nhanh giấy phép ATTP sản xuất gà ủ muối

3/ Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) cơ sở sản xuất gà ủ muối 

HACCP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. HACCP thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Các nguyên lý của HACCP được thống nhất trên toàn thế giới. HACCP áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hệ thống này áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

>>> Dịch vụ đăng ký chứng nhận HACCP sản xuất gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký nhanh chứng nhận haccp sản xuất gà ủ muối
Hoàn Nguyên đăng ký nhanh chứng nhận haccp sản xuất gà ủ muối

4/ Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) cơ sở sản xuất gà ủ muối

Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được công nhận, cấp phép và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

>>> Dịch vụ đăng ký chứng nhận ISO 22000 sản xuất gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký nhanh iso 22000 sản xuất gà ủ muối
Hoàn Nguyên đăng ký nhanh iso 22000 sản xuất gà ủ muối

5/ Kiểm nghiệm chất lượng gà ủ muối 

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy định quy chuẩn sản phẩm. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

>>> Dịch vụ đăng ký nhanh kiểm nghiệm gà ủ muối

6/ Tự công bố sản phẩm gà ủ muối 

Tự công bố thực phẩm sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu là thủ tục bắt buộc của mỗi đơn vị sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh phân phối khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài tuân thủ quy định, công bố chất lượng thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Dịch vụ công bố chất lượng gà ủ muối

Hoàn Nguyên làm nhanh công bố chất lượng gà ủ muối 
Hoàn Nguyên làm nhanh công bố chất lượng gà ủ muối

7/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch gà ủ muối 

Quét mã vạch sản phẩm là cách thức tối giản nhất để người dùng xác định được hàng thật hay hàng giả, hàng nhái. Một sản phẩm chất lượng được phép lưu thông trên thị trường phải có mã số mã vạch được đăng ký và cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mã số Mã vạch giúp doanh nghiệp sản xuất và nhà nước dễ dàng quản lý sản phẩm lưu hành. Đăng ký mã số mã vạch để sản phẩm phân phối vào siêu thị, cửa hàng sử dụng máy quét mã vạch,.. Mã số Mã vạch là tiền đề của tra cứu truy xuất nguồn gốc thông tin sản phẩm, đáp ứng yêu cầu lưu hành sản phẩm trong nước và quốc tế.

>>> Dịch vụ đăng ký cấp nhanh mã số mã vạch gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký nhanh mã số mã vạch gà ủ muối 
Hoàn Nguyên đăng ký nhanh mã số mã vạch gà ủ muối

8/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bảo hộ thương hiệu) gà ủ muối 

Nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Do đó, đăng ký nhãn hiệu hay Bảo hộ thương hiệu đối với các cá nhân hay tổ chức kinh doanh là việc làm tiên quyết để đảm bảo độc quyền sở hữu nhãn hiệu. Quyền sở hữu nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

>>> Dịch vụ đăng ký nhanh bảo hộ thương hiệu gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký bảo hộ thương hiệu gà ủ muối 
Hoàn Nguyên đăng ký bảo hộ thương hiệu gà ủ muối

9/ Giấy chứng nhận quyền tác giả (bản quyền thương hiệu) gà ủ muối 

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đăng ký quyền tác giả (bản quyền) là việc tác giả/chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm sáng tạo. Đăng ký quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/người sáng tạo ra tác phẩm.

>>> Dịch vụ đăng ký nhanh quyền tác giả thương hiệu gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký quyền tác giả nhãn hiệu gà ủ muối
Hoàn Nguyên đăng ký quyền tác giả nhãn hiệu gà ủ muối

10/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) gà ủ muối xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do căn cứ pháp lý Quyết định Số 10/2010/QĐ-TTg là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu, là một trong những điều kiện cần và đủ để hàng hóa thông quan khi xuất khẩu.

>>> Dịch vụ đăng ký nhanh giấy lưu hành tự do gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký giấy lưu hành tự do gà ủ muối xuất khẩu
Hoàn Nguyên đăng ký giấy lưu hành tự do gà ủ muối xuất khẩu

11/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) gà ủ muối xuất khẩu

Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu cần xuất trình khi thông quan mà hải quan cũng như đơn vị nước nhập khẩu thường yêu cầu.

>>> Dịch vụ đăng ký nhanh chứng nhận y tế gà ủ muối

Hoàn Nguyên đăng ký nhanh chứng nhận y tế gà ủ muối xuất khẩu
Hoàn Nguyên đăng ký nhanh chứng nhận y tế gà ủ muối xuất khẩu

Vì sao sản xuất kinh doanh gà ủ muối cần phải có đủ giấy tờ pháp lý?

» Tuân thủ luật định, đáp ứng yêu cầu pháp lý về sản xuất kinh doanh thực phẩm.

» Để sản phẩm gà ủ muối được phép lưu hành và kinh doanh một cách hợp pháp.

» Gà ủ muối đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được đưa vào siêu thị.

» Khẳng định chất lượng sản phẩm, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

» Khách hàng tin dùng sản phẩm có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo đúng quy định.

» Nâng tầm uy tín của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. 

Hoàn Nguyên xin cấp NHANH TRỌN BỘ giấy tờ pháp lý cho gà ủ muối

Chuyên giấy phép thực phẩm, Hoàn Nguyên uy tín hỗ trợ quý khách hàng trên toàn quốc thực hiện đăng ký cấp NHANH TRỌN BỘ giấy phép cho gà ủ muối kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Với chuyên môn kinh nghiệm, Hoàn Nguyên đảm bảo mang lại kết quả nhanh chóng! 

Quy trình Hoàn Nguyên xin cấp nhanh trọn gói các giấy phép cho sản phẩm gà ủ muối:

» Tư vấn pháp lý về giấy phép cho gà ủ muối kinh doanh hợp pháp trong và ngoài nước.

» Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu xin cấp các giấy phép cho gà ủ muối theo đúng quy định.

» Đánh giá tính pháp lý các tài liệu do khách hàng cung cấp, tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Soạn thảo hồ sơ xin cấp các giấy phép cho gà ủ muối đúng theo yêu cầu Nhà nước.

» Hoàn Nguyên đại diện nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

» Nhận kết quả tại cơ quan chức năng và bàn giao các giấy phép tận nơi cho quý khách hàng.

Lợi ích sử dụng dịch vụ làm giấy phép cho gà ủ muối tại Hoàn Nguyên

» Đảm bảo thành công 100%.

» Thời gian nhanh chóng.

» Tối ưu nhất mọi thủ tục.

» Phí tốt kèm nhiều ưu đãi.

» Chế độ hậu mãi tốt nhất.

Liên hệ dịch vụ 

Hoàn Nguyên uy tín chuyên nghiệp hỗ trợ quý khách hàng trên toàn quốc thực hiện xin cấp NHANH TRỌN BỘ Giấy tờ pháp lý cho gà ủ muối cũng như giấy phép cho thực phẩm khác kinh doanh hợp pháp. Liên hệ HOÀN NGUYÊN để được tư vấn và cung cấp dịch vụ làm nhanh trọn gói các giấy phép với phí hợp lý cùng thủ tục nhanh gọn. 

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Web: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

►CÁC TIN KHÁC

Một số bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *