Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, nếu nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ, chủ đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ sở hữu khai thác và bảo vệ các quyền của mình đối với nhãn hiệu. Cùng Hoàn Nguyên tham khảo tìm hiểu chi tiết về mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhé!

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Ảnh: Hoàn Nguyên)
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Ảnh: Hoàn Nguyên)

Sơ lược về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho tổ chức/cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Nội dung trên giấy chứng nhận, gồm:

» Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

» Tên, địa chỉ của chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

» Số đơn, ngày nộp đơn;

» Số, ngày quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

» Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

» Mẫu nhãn hiệu, màu nhãn hiệu, loại nhãn hiệu;

» Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu;

» Thông tin gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

» Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 (mười) năm.

» Để được gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký, trong vòng 06 (sáu) tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ:

Đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn;

Lệ phí gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Phí sử dụng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Phí đăng bạ;

Phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

» Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Bên cạnh đó, chủ giấy chứng nhận phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được sửa đổi trong các trường hợp sau đây:

► Thay đổi các thông tin

» Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ giấy chứng nhận (Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không thay đổi);

» Thay đổi chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);

» Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (đối với nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận).

► Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ

» Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

» Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.

► Sửa chữa thiếu sót

» Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong giấy chứng nhận đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi giấy chứng nhận có thiếu sót và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới.

Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi nào?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực trường hợp sau:

» Chủ giấy chứng nhận không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;

» Chủ giấy chứng nhận đăng ký tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu;

» Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

» Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 (ba) tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

» Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

» Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Nhiều lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu

» Xác lập quyền sở hữu với thương hiệu nhãn hiệu.

» Chứng minh được quyền sở hữu thương hiệu với bên khác.

» Độc quyền sử dụng thương hiệu đã được bảo hộ.

» Là căn cứ để xử lý hành vi sao chép, đạo nhái thương hiệu.

» Đảm bảo an toàn cho khai thác thương hiệu.

» Được khách hàng tin dùng sản phẩm/dịch vụ.

» Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

» Tiền đề cho xây dựng và phát triển kinh doanh.

» Có thể bán hoặc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

» Tuân thủ yêu cầu của một số tổ chức, cơ quan khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Ảnh: Hoàn Nguyên)
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Ảnh: Hoàn Nguyên)

Các bước đăng ký logo nhãn hiệu

» Bước 1: Thiết kế và lựa chọn thương hiệu cần đăng ký bảo hộ độc quyền.

» Bước 2: Phân nhóm hàng hóa/dịch vụ nhãn hiệu cần bảo hộ độc quyền.

» Bước 3: Tra cứu, thẩm định sơ bộ, đánh giá khả năng bảo hộ độc quyền.

» Bước 4: Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

» Bước 5: Theo dõi các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

» Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tài liệu cần có đăng ký logo nhãn hiệu

» Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là công ty hoặc hộ kinh doanh).

» Bản sao chứng thực CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu là cá nhân).

» Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu quy định).

» Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký độc quyền.

» Danh mục sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký thương hiệu.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

» Thẩm định hình thức: 01 đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

» Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.

» Thẩm định nội dung: sau 20 đến 22 tháng kể từ ngày công bố đơn.

» Thông báo cấp văn bằng và tiến hành nhận giấy chứng nhận: trong 01 tháng.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thương hiệu tại Hoàn Nguyên

» Tư vấn pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu thương hiệu logo.

» Tra cứu, thẩm định sơ bộ, đánh giá khả năng nhãn hiệu đăng ký.

» Soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

» Theo dõi hồ sơ đến khi nhận quyết định cuối cùng về việc đăng ký nhãn hiệu.

» Bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đến tận nơi khách hàng.

Lý do nên đăng ký nhãn hiệu tại Hoàn Nguyên

» Được tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký, đăng ký thành công thủ tục.

» Được theo dõi, cập nhật tình trạng thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký kịp thời, đầy đủ từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả.

» Hỗ trợ trả lời thông báo của Cục SHTT trong quá trình thẩm định.

» Tư vấn vấn đề về xâm phạm nhãn hiệu, chuyển nhượng, gia hạn, nhượng quyền…

» Phí hợp lý, dịch vụ trọn gói, thủ tục nhanh gọn, bàn giao tận nơi.

DỊCH VỤ KHÁC:

Đăng ký thành lập công ty  ||  Đăng ký hộ kinh doanh  ||  Chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất thực phẩm  ||  Chứng nhận an toàn thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống  ||  ISO 22000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm  || HACCP cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm  ||  Kiểm nghiệm thực phẩm  ||  Công bố sản phẩm  ||  Mã số Mã vạch sản phẩm  ||  Bảo hộ thương hiệu độc quyền  ||  Đăng ký bản quyền  ||  Chứng nhận lưu hành tự do thực phẩm xuất khẩu  ||  Chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu  ||  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TTBYT

Liên hệ dịch vụ

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và nội dung liên quan đăng ký nhãn hiệu. Để được hỗ trợ nhanh đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quý khách liên hệ HOÀN NGUYÊN cung cấp dịch vụ tốt nhất.

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Web: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

►CÁC TIN KHÁC

Một số bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *