Tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, nghị định này thay thế nghi định này thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Luật an toàn thực phẩm. Sau khi ban hành nghị định này, nhiều doanh nghiệp thắc mắc về tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP như thế nào.

Liên quan đến tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP nếu đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hồ sơ tự công bố? HOÀN NGUYÊN tin rằng những thông tin được chia sẻ dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp được các thắc mắc và có thể tự công bố sản phẩm với cơ quan chức năng một cách đơn giản, nhanh chóng. Cùng tham khảo nhé.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)

Lưu ý thực hiện tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

◊ Điều thứ nhất: Trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

◊ Điều thứ hai: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

◊ Điều thứ ba: Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì doanh nghiệp phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Thủ tục tự công bố theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Điều 1: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này

Điều 2: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của doanh nghiệp không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP gồm có:

a) Bản tự công bố sản phẩm (theo Mẫu – số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này)

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

c) Giấy phép đăng ký kinh doanh (không cần nộp)

“Xem Mẫu hồ sơ TỰ CÔNG BỐ theo NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HOÀN NGUYÊN thực hiện cho khách hàng”

Tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP
Tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Trình tự thực hiện tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

a) Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên doanh nghiệp và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;

Xem bản chi tiết [ NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP GỒM 13 CHƯƠNG VÀ 44 ĐIỀU

Trên đây là các thông tin về việc tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP và những quy định về công bố sản phẩm, nếu quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về việc tự công bố sản phẩm thì hãy liên hệ với HOÀN NGUYÊN để được hướng dẫn thêm hoặc gửi thông tin về địa chỉ email tuvangiayphephoannguyen@gmail.com để biết thêm chi tiết

 

Thông tin liên hệ tư vấn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Địa chỉ VP: 143 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

0902 986 494 | 0902 4030 79 | 0908 4030 79

www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com | www.tuvangiayphephoannguyen.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *