Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé để Hợp Pháp lưu hành

Sản phẩm bàn chải đánh răng dạng xỏ ngón dành cho bé sản xuất trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài muốn đưa vào siêu thị hoặc lưu thông trên thị trường Việt Nam đúng quy định thì trước đó nhà sản xuất cũng như doanh nghiệp nhập khẩu phân phối sản phẩm chải răng xỏ ngón cho bé phải KIỂM NGHIỆM và CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM là thủ tục bắt buộc thực hiện nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng điều kiện pháp lý để sản phẩm hợp pháp kinh doanh. Công ty Luật Hoàn Nguyên hỗ trợ dịch vụ Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé sản phẩm trong nước và nhập khẩu nhanh chóng!

Quy định pháp lý về công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

» Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007.

» Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé theo tiêu chuẩn nào?

Theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hoá, nhãn hàng hoá, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá”. Nội dung của Tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do Doanh Nghiệp tự lựa chọn và quyết định trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường căn cứ pháp lý theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”.

Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn của nước ta chỉ có 2 cấp là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Một tổ chức sản xuất kinh doanh tối thiểu phải có tiêu chuẩn cơ sở trong khi chưa áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Thì tiêu chuẩn cơ sở là căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Do đó, Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

“Mẫu chải răng xỏ ngón cho bé Hoàn Nguyên thực hiện kiểm nghiệm đăng ký lưu hành

Dịch vụ uy tín kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm
Dịch vụ uy tín kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm hàng hóa gần như là một yêu cầu bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở.

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm.

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

– Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trình tự công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé theo tiêu chuẩn cơ sở

Bước 1: Kiểm nghiệm chải răng xỏ ngón cho bé

– Xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm chải răng xỏ ngón cho bé theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cùng với đặc tính riêng của sản phẩm.

– Chuẩn bị mẫu chải răng xỏ ngón cho bé để kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận/chỉ định.

⇒ Thời gian kiểm nghiệm chải răng xỏ ngón cho bé: 05 – 07 ngày.

Bước 2: Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé

– Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm chải răng xỏ ngón.

– Thành phần hồ sơ công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé theo tiêu chuẩn cơ sở, gồm:

+ Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007);

+ Quyết định của chủ cơ sở sản xuất về việc ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm;

+ Bảng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (gồm các nội dung về phạm vi áp dụng, thành phần sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về quy cách, nguyên liệu, ngoại quan, lý hóa…, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh phù hợp);

+ Thông tin về sản phẩm thực hiện công bố (Nhãn sản phẩm);

+ Kết quả kiểm nghiệm chải răng xỏ ngón cho bé (còn hiệu lực trong 12 tháng) >>> đối với sản phẩm chưa thực hiện kiểm nghiệm Hoàn Nguyên sẽ hỗ trợ kiểm nghiệm.

⇒ Thời gian thực hiện công bố chải răng xỏ ngón cho bé: 01 ngày.

“Mẫu kết quả kiểm nghiệm và công bố sản phẩm Hoàn Nguyên thực hiện cho khách hàng”

Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé
Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Lợi ích từ việc thực hiện công bố chất lượng chải răng dạng xỏ ngón cho bé

→ Khi sản phẩm được công bố tiêu chuẩn chất lượng nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn đảm bảo phù hợp với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật. Điều này tạo nên lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu; góp phần nâng cao uy tín của đơn vị kinh doanh. Vì thế, giúp cho đơn vị kinh doanh dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.

→ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nghĩa là tuân thủ và chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực mà đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh; Khẳng định và thể hiện sự tuyên bố với cộng đồng về trách nhiệm của người sản xuất và kinh doanh đối với sản phẩm.

→ Sản phẩm có ưu thế cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhưng chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy việc công bố chất lượng sản phẩm trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu.

→ Người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu và yên tâm sử dụng vì sản phẩm được sản xuất hoặc kinh doanh trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

→ Cơ quan nhà nước có cơ sở để quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Dịch vụ tư vấn thực hiện công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé “trọn gói”

Đến với dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm trọn gói tại Hoàn Nguyên, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp: “Giấy phép kinh doanh; Mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm; Thông tin sản phẩm”. Thủ tục còn lại Hoàn Nguyên đại diện doanh nghiệp thực hiện nhanh theo đúng quy định, đảm bảo cho sản phẩm sớm được lưu thông thị trường!

Quy trình dịch vụ công bố sản phẩm bàn chải đánh răng dạng xỏ ngón dành cho bé trọn gói tại Hoàn Nguyên:

√ Tư vấn toàn diện pháp lý liên quan đến công bố chải răng xỏ ngón cho bé sản phẩm trong nước và nhập khẩu;

√ Tư vấn chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết cho việc thực hiện công bố sản phẩm chải răng xỏ ngón cho bé;

√ Kiểm tra đánh giá tính pháp lý các giấy tờ khách hàng cung cấp phù hợp với yêu cầu công bố sản phẩm; 

√ Tư vấn kiểm nghiệm sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cùng đặc tính riêng của sản phẩm;

√ Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận hoặc chỉ định, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả kiểm nghiệm; 

√ Tiến hành xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm;

√ Hoàn thiện hồ sơ công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé và bàn giao kết quả tận nơi khách hàng.

Liên hệ dịch vụ uy tín công bố sản phẩm

HOÀN NGUYÊN tư vấn pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thành nhanh thủ tục Công bố chất lượng chải răng xỏ ngón cho bé sản phẩm trong nước và nhập khẩu, cũng như hàng hóa khác thực hiện công bố nhanh chóng với dịch vụ trọn gói chi phí hợp lý.

Hotline: 0902 403 079 0908 403 079

Điện thoại: 0932 768 225 0902 986 494

Website: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *