Công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) | nhanh toàn quốc

Đảm bảo an toàn sản phẩm tiêu dùng là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Do đó, việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh phân phối khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) nói riêng cũng như hàng hóa sản phẩm khác nói chung. Ngoài tuân thủ quy định hiện hành về sản xuất kinh doanh khăn lau bằng giấy, Công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) có lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thế nào là công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

Công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) là thủ tục mang tính pháp lý bắt buộc được quy định đối với sản phẩm khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) sản xuất trong nước cũng như khăn giấy khô nhập khẩu từ nước ngoài phân phối tại Việt Nam thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn tương ứng đã được pháp luật quy định. Sau khi công bố sản phẩm khăn giấy khô, doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh phân phối khăn giấy khô chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường. Việc công bố chất lượng khăn giấy khô nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về sản xuất kinh doanh khăn giấy khô vừa nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Căn cứ Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Sự cần thiết của việc công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

» Nâng tầm giá trị sản phẩm, sản phẩm được tin dùng lựa chọn, tạo uy tín thương hiệu doanh nghiệp.

» Khăn giấy khô công bố tiêu chuẩn chất lượng để sản phẩm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

» Đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về sản xuất kinh doanh khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô).

» Hồ sơ công bố là căn cứ pháp lý chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ quy định về lưu hành.

» Đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc công bố sản phẩm.

» Doanh nghiệp có thể yên tâm mở rộng thị trường, không lo gặp phải rủi ro pháp lý khi có thanh tra kiểm tra.

» Lợi thế cạnh tranh cũng như vượt trội hơn so với sản phẩm không công bố chất lượng theo đúng luật định.

Mẫu khăn giấy khô kiểm nghiệm chất lượng làm công bố lưu hành
Mẫu khăn giấy khô kiểm nghiệm chất lượng làm công bố

Đối tượng cần thực hiện công bố khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

» Công ty/Hộ kinh doanh sản xuất hoặc kinh doanh phân phối khăn giấy khô tại Việt Nam.

» Doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy khô từ nước ngoài phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh khăn giấy khô tại Việt Nam.

2 Bước thực hiện công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

Bước 01: Kiểm nghiệm chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô)

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm sản phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

– Thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm được tiến hành theo quy trình các bước:

+ Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm đúng với sản phẩm dự kiến sẽ đưa ra thị trường.

+ Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy định quy chuẩn.

+ Gửi sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để tiến hành kiểm nghiệm.

+ Nhận kết quả kiểm nghiệm sản phẩm theo lịch hẹn của đơn vị kiểm nghiệm.

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm: 05 đến 07 ngày.

Bước 02: Công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn giấy khô

Hàng hóa muốn lưu thông ra thị trường một cách hợp pháp và đúng luật, bắt buộc đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh phân phối thực hiện công bố chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài việc tuân thủ luật định thì công bố sản phẩm mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tài liệu cần chuẩn bị cho công bố sản phẩm:

+ Bản công bố sản phẩm theo quy định.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

+ Nhãn sản phẩm/Thông tin về sản phẩm.

– Thời gian thực hiện công bố: 01 đến 02 ngày.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) 

– Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

– Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

– Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

– Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Bản công bố sản phẩm khăn giấy khô (khăn lau bằng giấy)
Bản công bố sản phẩm khăn giấy khô (khăn lau bằng giấy)

Khó khăn của doanh nghiệp khi tự tiến hành công bố sản phẩm

– Không nắm rõ quy định hiện hành và các chỉ tiêu kiểm nghiệm?

– Không xác định được sản phẩm thuộc danh mục công bố nào?

– Thiếu kỹ năng xử lý các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền?

Hoàn Nguyên hỗ trợ NHANH công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) 

– Tư vấn luật định về công bố khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) trong nước và nhập khẩu.

– Tư vấn các tài liệu cần chuẩn bị cho việc công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn lau bằng giấy.

– Đánh giá tính pháp lý tài liệu hồ sơ khách hàng cung cấp và tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô) theo quy định quy chuẩn.

– Đại diện gửi mẫu khăn giấy khô đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để kiểm nghiệm chất lượng.

– Nhận kết quả thử nghiệm theo lịch hẹn của đơn vị thử nghiệm và đánh giá kết quả kiểm nghiệm.

– Dựa trên kết quả kiểm nghiệm, soạn thảo và hoàn thành hồ sơ công bố theo đúng quy định.

– Hoàn Nguyên hỗ trợ nhanh đăng ký mã số mã vạchbảo hộ thương hiệu khăn giấy khô.

Liên hệ dịch vụ uy tín làm nhanh công bố chất lượng khăn giấy khô

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc Công bố chất lượng khăn lau bằng giấy (khăn giấy khô). Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ LÀM NHANH – TRỌN GÓI công bố lưu hành khăn giấy khô hay hàng hóa sản phẩm sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu công bố tiêu chuẩn chất lượng, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN hỗ trợ nhanh trên toàn quốc!

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Điện thoại: 0932768225 – 0902986494

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

Web: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

►CÁC TIN KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *