Công bố chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa NHANH TOÀN QUỐC

Đảm bảo an toàn sản phẩm tiêu dùng là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân phối. Do đó, việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp sản xuất cũng như đơn vị kinh doanh phân phối khăn giấy ăn – khăn giấy lụa. Ngoài là tuân thủ quy định hiện hành về sản xuất kinh doanh khăn giấy ăn – khăn giấy lụa thì Công bố chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa có nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thế nào là công bố chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Công bố chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa là thủ tục mang tính pháp lý bắt buộc được quy định đối với sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài phân phối tại Việt Nam thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn tương ứng đã được pháp luật quy định.

Sau khi thực hiện công bố sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất hay đơn vị kinh doanh phân phối sản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường. Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn ăn – khăn giấy lụa nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý và kiểm soát sản phẩm lưu hành, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn.

Cơ sở pháp lý công bố sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Căn cứ Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Sự cần thiết của việc công bố chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

» Nâng tầm giá trị sản phẩm, sản phẩm được tin dùng lựa chọn, tạo uy tín thương hiệu doanh nghiệp.

» Khăn giấy ăn – khăn giấy lụa công bố chất lượng để sản phẩm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

» Đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh khăn giấy ăn – khăn giấy lụa.

» Hồ sơ công bố là căn cứ pháp lý chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ quy định về lưu hành.

» Đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc công bố sản phẩm.

» Doanh nghiệp có thể yên tâm mở rộng thị trường, không lo gặp phải rủi ro pháp lý khi có thanh tra kiểm tra.

» Lợi thế cạnh tranh cũng như vượt trội hơn so với sản phẩm không công bố chất lượng theo đúng luật định.

Mẫu khăn ăn - khăn giấy lụa kiểm nghiệm chất lượng làm công bố
Mẫu khăn ăn – khăn giấy lụa kiểm nghiệm chất lượng làm công bố

Đối tượng cần thực hiện công bố lưu hành khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

» Công ty/Hộ kinh doanh sản xuất hoặc kinh doanh phân phối khăn giấy ăn – khăn giấy lụa tại Việt Nam.

» Doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy ăn – khăn giấy lụa từ nước ngoài phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh khăn giấy ăn – khăn giấy lụa tại Việt Nam.

2 Bước thực hiện công bố sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Bước 01: Kiểm nghiệm chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm sản phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

» Thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm được tiến hành theo quy trình các bước:

– Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm đúng với sản phẩm dự kiến sẽ đưa ra thị trường.

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy định quy chuẩn.

– Gửi sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để tiến hành kiểm nghiệm.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm sản phẩm theo lịch hẹn của đơn vị kiểm nghiệm.

» Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm: 05 đến 07 ngày.

Bước 02: Công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Hàng hóa muốn lưu thông ra thị trường một cách hợp pháp và đúng luật, bắt buộc đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh phân phối thực hiện công bố chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài việc tuân thủ luật định thì công bố sản phẩm mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

» Tài liệu cần chuẩn bị cho công bố sản phẩm:

– Bản công bố sản phẩm theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

– Nhãn sản phẩm/Thông tin về sản phẩm.

» Thời gian thực hiện công bố: 01 ngày.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

» Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

» Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

» Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Khó khăn của doanh nghiệp khi tự tiến hành công bố sản phẩm

» Không nắm rõ quy định hiện hành và các chỉ tiêu kiểm nghiệm?

» Không xác định được sản phẩm thuộc danh mục công bố nào?

» Thiếu kỹ năng xử lý các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền?

Bản công bố sản phẩm khăn giấy ăn - khăn giấy lụa
Bản công bố sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Hoàn Nguyên hỗ trợ NHANH công bố sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

» Tư vấn luật định về công bố sản phẩm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa trong nước và nhập khẩu.

» Tư vấn các tài liệu cần chuẩn bị cho việc công bố lưu hành khăn giấy ăn – khăn giấy lụa.

» Đánh giá tính pháp lý tài liệu hồ sơ khách hàng cung cấp và tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm khăn giấy ăn – khăn giấy lụa theo quy định quy chuẩn.

» Đại diện gửi mẫu khăn giấy ăn – khăn giấy lụa đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để kiểm nghiệm.

» Nhận kết quả thử nghiệm theo lịch hẹn của đơn vị thử nghiệm và đánh giá kết quả kiểm nghiệm.

» Dựa trên kết quả kiểm nghiệm, soạn thảo và hoàn thành hồ sơ công bố theo đúng quy định.

» Hoàn Nguyên hỗ trợ nhanh mã số mã vạchbảo hộ thương hiệu khăn giấy ăn – khăn giấy lụa.

Liên hệ dịch vụ uy tín làm nhanh công bố khăn giấy ăn – khăn giấy lụa

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng khăn ăn – khăn giấy lụa. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ LÀM NHANH – TRỌN GÓI công bố lưu hành khăn ăn – khăn giấy lụa hay hàng hóa sản phẩm khác sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu công bố chất lượng, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN hỗ trợ nhanh toàn quốc!

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Điện thoại: 0932768225 – 0902986494

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

Web: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

►CÁC TIN KHÁC

Một số bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *