Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng trong nước và nhập khẩu

Sản phẩm tẩy rửa đa năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Việc Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng không chỉ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp mà còn là cơ sở pháp lý khẳng định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu luật định hoạt động sản xuất kinh doanh chất tẩy rửa. Cùng Hoàn Nguyên là đơn vị chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tìm hiểu về công bố sản phẩm tẩy rửa đa năng qua bài đọc này nhé!

Cơ sở pháp lý công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

» Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007.

» Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng theo tiêu chuẩn nào?

Theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hoá, nhãn hàng hoá, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá”. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do Doanh Nghiệp tự lựa chọn và quyết định trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Thông tư 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”.

Hiện chỉ có 2 cấp hệ thống tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Một tổ chức sản xuất kinh doanh tối thiểu phải có tiêu chuẩn cơ sở trong khi chưa áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài cho sản phẩm. Thì tiêu chuẩn cơ sở là căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất, kinh doanh. 

Do đó, doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

► Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

+ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

+ Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

+ Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

+ Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng

Xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm tẩy rửa đa năng theo tiêu chuẩn cơ sở. Thành phần hồ sơ công bố, gồm:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007);

– Quyết định của chủ cơ sở sản xuất về việc ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm;

– Bảng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (gồm các nội dung về phạm vi áp dụng, thành phần sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về quy cách, nguyên liệu, ngoại quan, lý hóa…, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh phù hợp);

– Thông tin về sản phẩm thực hiện công bố (Nhãn sản phẩm);

– Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm tẩy rửa đa năng (còn hiệu lực trong 12 tháng) >>> đối với sản phẩm chưa thực hiện kiểm nghiệm Hoàn Nguyên sẽ hỗ trợ kiểm nghiệm.

⇒ Thời gian kiểm nghiệm: 05 – 07 ngày.

⇒ Thời gian thực hiện công bố: 01 ngày.

“Mẫu công bố sản phẩm tẩy rửa đa năng”

Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng
Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Dịch vụ tư vấn làm công bố sản phẩm tẩy rửa đa năng trong nước và nhập khẩu

Sử dụng dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng trọn gói tại Hoàn Nguyên, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp: “Giấy phép kinh doanh; Mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm; Thông tin sản phẩm”. Thủ tục còn lại Hoàn Nguyên đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, nhanh chóng, tối ưu chi phí!

√ Hoàn Nguyên tư vấn pháp lý về công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa trong nước và nhập khẩu;

√ Tư vấn chuẩn bị tài liệu thông tin cần thiết cho việc công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng;

√ Kiểm tra đánh giá tính pháp lý các giấy tờ khách hàng cung cấp phù hợp với yêu cầu công bố sản phẩm; 

√ Tư vấn kiểm nghiệm sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm tẩy rửa gia dụng đa năng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cùng đặc tính riêng của sản phẩm;

√ Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận hoặc chỉ định, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả kiểm nghiệm; 

√ Tiến hành xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm;

√ Hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tẩy rửa đa năng và bàn giao kết quả tận nơi khách hàng.

Liên hệ dịch vụ uy tín công bố sản phẩm

Sản phẩm tẩy rửa gia dụng đa năng sản xuất trong nước và nhập khẩu trước khi lưu thông thị trường bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. HOÀN NGUYÊN chuyên lĩnh vực giấy phép, hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thành nhanh thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm tẩy rửa đa năng cũng như hàng hóa khác trên khắp cả nước!

Hotline: 0902 403 079 0908 403 079

Điện thoại: 0932 768 225 0902 986 494

Website: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *