Thủ tục công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

Doanh nghiệp muốn bán sản phẩm hợp pháp phải thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định. Ngoài đăng ký giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp làm Công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ để đảm bảo sản phẩm được thông hành đúng quy định pháp luật và khẳng định chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Quy định công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

Theo Thông tư Số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, trong đó quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Do đó Công ty chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố sản phẩm dung dịch khử khuẩn cồn 70% – 90% độ và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký.

Lợi ích từ việc công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

Đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh dung sản phẩm.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.

Đảm bảo cho sản phẩm hợp pháp lưu thông thị trường.

Lợi thế cạnh tranh với sản phẩm cùng loại không công bố.

Tạo được sự tín nhiệm với người tiêu dùng và đơn vị đối tác.

Đối tượng áp dụng công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

♦ Công ty; Hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ trong cả nước.

♦ Doanh nghiệp nhập khẩu dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

♦ Công ty nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ ở Việt Nam.

“Mẫu dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ kiểm nghiệm và công bố – Hoàn Nguyên đăng ký lưu hành cho sản phẩm”

Kiểm nghiệm và Công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ
Kiểm nghiệm và Công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Trình tự thực hiện công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ 

Bước 1: Đăng ký giấy phép kinh doanh

Cá nhân/Tổ chức xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với thành lập Công ty) hoặc xin cấp giấy phép kinh doanh (đối với Hộ Kinh Doanh) tại UBND Quận/Huyện.

>>> Xem thêm: Dịch vụ trọn gói đăng ký giấy phép kinh doanh TP.HCM

Bước 2: Kiểm nghiệm dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ 

– Xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cùng với đặc tính riêng của sản phẩm.

– Chuẩn bị mẫu dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ để kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận hoặc chỉ định.

– Cập nhật theo dõi, đại diện nhận kết quả kiểm nghiệm theo lịch hẹn tại trung tâm kiểm nghiệm.

⇒ Thời gian kiểm nghiệm dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ: 05 – 07 ngày.

Bước 3: Công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

►Căn cứ pháp lý

– Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ về quy định căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

– Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

►Hồ sơ công bố sản phẩm

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

– Nhãn sản phẩm hoặc thông tin về sản phẩm công bố;

– Kết quả kiểm nghiệm (còn thời hạn 12 tháng) >>> sản phẩm chưa kiểm nghiệm Hoàn Nguyên hỗ trợ kiểm nghiệm.

⇒ Thời gian công bố sản phẩm: 01 ngày.

“Mẫu công bố tiêu chuẩn chất lượng cồn sát khuẩn”

Công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ
Công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Phương thức công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở.

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm.

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

– Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Dịch vụ tư vấn công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ tại Hoàn Nguyên

» Tư vấn toàn diện pháp lý liên quan đến công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ;

» Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ; 

» Tư vấn kiểm nghiệm sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy chuẩn Việt Nam;

» Đại diện khách hàng gửi mẫu sản phẩm kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước công nhận hoặc chỉ định, theo dõi và nhận kết quả kiểm nghiệm;

» Thực hiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo đúng luật định dựa trên kết quả kiểm nghiệm, hoàn thành hồ sơ công bố sản phẩm và gửi kết quả đến tận nơi cho khách hàng;

» Hoàn tất dịch vụ công bố dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ và tư vấn hậu kiểm (nếu có).

Liên hệ dịch vụ uy tín công bố sản phẩm

Hoàn Nguyên cung cấp dịch vụ trọn gói Công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ nhằm giúp doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định. Quý doanh nghiệp cần làm công bố sản phẩm dung dịch khử khuẩn cồn 70 – 90 độ cũng như sản phẩm khác đăng ký lưu hành, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN với kinh nghiệm chuyên môn thuộc lĩnh vực chúng tôi hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thành nhanh công bố sản phẩm! 

Hotline: 0902 403 079 0908 403 079

Điện thoại: 0932 768 225 0902 986 494

Website: www.tuvancongbotieuchuanchatluong.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

[CÁC TIN KHÁC]

Một số bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *